የሀገር ውስጥ የህክምና ግብዓት ምርትና ኢኖቬሽን ኤግዚብሽን

Local Medical Products Manufacturing & Innovation Exhibition

ጤናችን በምርታችን

Our Health by Our Products

ሰኔ 15 – 20, 2016

June 22 - 27,2024

Millennium Hall

Register now line icon
Blue Purple Liquid Blur Gradient Background

የጤና ሚንስትር መልዕክት

Message of the Minister

በመንግስት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቷቸው እየተሰሩ ከሚገኙት ተግባራት መካከል አንዱና ዋነኛው በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩትን የሀገር ውስጥ አምራቾችን በመደገፍ እና በማበረታት ምርታማነትን በማሳደግ የሀገር ኢኮኖሚን ለመገንባት ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወነ ይገኛል፡፡


ጤና ሚኒስቴርም የጤና ግብአቶችን እና መገልገያ መሳርያዎችን በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ በማድረግ ጥራቱን የጠበቀ ፍትሃዊ የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማሳካት በፖሊሲ የተደገፉ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ በርካታ ተግበራትን እያከናወነ ሲሆን አበረታች ውጤቶችንም እያስመዘገበ ነው፡፡


በዚህ ኢግዚቢሽን የሀገር ውስጥ ምርትና የፈጠራ ውጤቶች የሚቀርቡበት፣ በዘርፉ ያሉ ተግዳሮቶች ለውይይት ቀርበው የፖሊሲ መፍትሔ አቅጣጫዎች የሚቀመጡበት እና የኢንቨስትመንት እድሎች እና የሀገራችን ብሩህ ተስፋ የሚመላከትበት ታለቅ ሁነት ይሆናል፡፡

The government is placing considerable emphasis on key initiatives, among which are the support and empowerment of local manufacturers in various sectors. These efforts are aimed at enhancing productivity and fostering economic growth within our nation.


The Ministry of Health is actively implementing policy-supported strategies to achieve equitable and quality health services by promoting the local production of health-care products and medical supplies. This initiative aims to ensure quality, accessibility, and sustainability in healthcare services, and it is yielding commendable results.


This exhibition will serve as a major platform for showcasing local production and innovation outcomes, discussing sectoral challenges, setting policy directions, and highlighting investment opportunities. It will reflect our nation's bright future and potential.


lick for more

Thematic Areas

Small Manufacturers

Discover the vibrant world of local small-scale pharmaceutical manufacturers, where innovative sourcing practices, quality production methods, and local healthcare impact intersect.

Cursor Clicks the Read More Button

Large Manufacturers

Explore the expansive realm of local large-scale pharmaceutical manufacturers, where advanced production facilities, robust supply chains, and impactful contributions to national healthcare converge

Cursor Clicks the Read More Button

Inputs

Delve into the intricate processes of sourcing, refining, and ensuring the quality of raw materials pivotal to pharmaceutical manufacturing, spotlighting cutting-edge technologies, regulatory compliance, and sustainable supply chain practices.

Cursor Clicks the Read More Button

Indigenous Knowledge

Explore the rich heritage of traditional medicine at our National Local Medical Product Manufacturing and Innovation Exhibition, featuring over 10 participants showcasing time-honored remedies and breakthrough innovations.

Cursor Clicks the Read More Button

R&D, Innovation & Technology

Delve into the forefront of R&D, innovation, and technology in pharmaceutical manufacturing, where groundbreaking research, cutting-edge technologies, and innovative practices drive advancements in healthcare solutions and industry competitiveness

Cursor Clicks the Read More Button

Finance

Delve into the pivotal role of finance in pharmaceutical manufacturing, where capital investment, funding mechanisms, and financial strategies drive innovation, growth, and sustainability in the pursuit of advancing healthcare accessibility and quality

Cursor Clicks the Read More Button

Regulatory

Uncover the essential role of regulatory oversight in local pharmaceutical manufacturing, highlighting adherence to stringent standards, compliance with government regulations, and the promotion of public health and safety.

Cursor Clicks the Read More Button

Policies, Resources & Investment

Explore the strategic landscape of policies, resources, and investment in local pharmaceutical manufacturing, where government initiatives, resource allocation, and strategic investments converge to foster industry growth, sustainability, and accessibility to healthcare

Cursor Clicks the Read More Button

Resources

Modern Art Design Frame
Drop Shadow
Download Button
Modern Art Design Frame
Drop Shadow
Download Button
Modern Art Design Frame
Drop Shadow
Download Button
Modern Art Design Frame
Drop Shadow
Download Button

B2B & Investment Opportunities

Why Pharmaceutical Manufacturing in Ethiopia?

Government Support: Ethiopia is one of the first African countries to establish a national strategy for pharmaceutical sector development, making pharmaceutical manufacturing a priority sector for government support.


Research and Development: Benefit from institutions like the Armauer Hansen Research Institute, dedicated to marker support and skills development, nurturing innovation and growth in the sector.


Industrial Parks: Leverage dedicated industrial parks, including those specifically tailored for the pharmaceutical sector, offering state-of-the-art facilities and logistical support

Click to download

Why Invest in Ethiopia's Pharmaceutical Sector?

Thriving Population: With over 116 million people and an annual growth rate of 2.6%, Ethiopia offers a vast market for pharmaceutical products.

Skilled Workforce: Benefit from a trainable labour force of over 56 million, ready to drive your operations to success.

FDI Haven: As one of Africa's top destinations for foreign direct investment (FDI), Ethiopia has attracted over USD 3.95 billion in investments, offering a stable and supportive environment for businesses.

Strategic Infrastructure : Enjoy competitive infrastructure advantages, including Africa's aviation hub through Ethiopian Airlines, extensive cargo destinations, and efficient cold-chain transport capabilities.


Affordable Utilities: With a current electricity rate of 0.028 USD/kWh, one of the lowest in the world, and modern electric-powered railway systems connecting industrial parks to Djibouti Port, operational costs are optimized for maximum profitability.


Click

Investment Commotion

Potential increasing

Market Potential & Incentives


Ethiopia's pharmaceutical market is valued at over 1 billion USD, with access to both local and regional markets, positioning Ethiopia as a strategic hub for pharmaceutical distribution.


Export Opportunities: Tap into Ethiopia's potential to serve as an export hub for the greater USD 20 billion pharmaceutical markets in Africa, offering significant growth prospects for your business.


Tax Incentives: Enjoy corporate income tax exemptions, partially contingent on export performance, ensuring long-term profitability.

 • API production: up to 14 years
 • Formulation of final medicines up to 12 years
 • Pharmaceutical packaging up to 8 years Customs duties & other tax exemptions on inputs

Procurement Advantage: Benefit from customs duties and other tax exemptions on inputs, as well as price preference and pre-payment incentives from EPSS long-term contracts ( and provide a competitive edge in procurement processes.

 • 25% price preference and 30% Pre-payment for EPSS contracts
 • Potential for long-term procurement guarantee through EPSS

Click for details

Blue Purple Liquid Blur Gradient Background

Grand panel discussion topics

Building a Sustainable Ecosystem for Local Pharmaceutical Manufacturing: Role of Policy, Investment, Innovation and Technology

Panel will discuss


 • Policy frameworks and regulations for local pharmaceutical manufacturing.
 • Investment and financing support for growth, especially for SMEs.
 • Enhancing innovation, tech transfer, and R&D collaborations.


Join us on 22 June 2024 Axum Hall

Overcoming Challenges and Enhancing Local Production: Strengthening Pharmaceutical Regulation, Supply Chains and Market Accessibility

Panel will discuss


 • Infrastructure, and supply chain challenges in local pharmaceutical manufacturing.
 • Strategies to enhance distribution network efficiency will be explored.
 • Role of public procurement in promoting local pharmaceutical use will be examined.


Join us on 24 June 2024 Axum Hall

Empowering Small-Scale Manufacturing and Enhancing Local Inputs: Capacity Building, Incentives, Integration and Collaboration • Strategies to develop local inputs, like APIs, reducing import dependency.
 • Importance of capacity building, technical assistance, and knowledge transfer for local manufacturers will be highlighted.
 • Role of incentives, tax policies, and business environments in supporting SME pharmaceutical manufacturers will be explored.


Panel will discuss

Join us on 26 June 2024 Axum Hall

Blue Arrow Gradient

Our first Panelists

Dot Grid
Dot Grid

Building a Sustainable ​Ecosystem for Local ​Pharmaceutical ​Manufacturing

Role of Policy, Investment, Innovation and Technology

Dot Grid
Dot Grid
Gradient Half-circle Shape
Gradient Half-circle Shape
Gradient Half-circle Shape
Gradient Half-circle Shape

H.E Dr. Mekdes Daba

Minister of Health

H.E Ahmed Shide

Minister of Finance

H.E Melaku Alebel

Minister of Industry

Moderator

Gradient Half-circle Shape

Prof. Afework Kassu

D.G. AHRI

Arrow Icon

JOIN Us

H.E Dr. Jean Kaseya

D.G. Africa CDC

Icon Location

Millenium Hall

Partners

Tel: +25111-5-524122, Fax: +251115521392 & +25111552411

E-Mail: contactefda@efda.gov.et


Click Here

Sponsors

ጤናችን በምርታችን

Our Health by our Products

social

Simple Instagram Icon
Simple Tumblr Icon
Simple Pinterest Icon
Simple Facebook Icon